Říjen 2009

O divožence a jejím manželovi

19. října 2009 v 20:15 | Altura |  Víly-obrázky
Podle lidovích pověstí se někdy víly žení se smrtelníky a svými zázračnými schopnostmi jim pomáhají např. v hospodářství.
Trvají však většinou na dodržení určité podmínky. Podle jedné pověsti nesměl manžel své ženě- víle nikdy připomenout její nepozemský původ.
Víla nechala jednoho dne požnout nezralé obilí a navézt jej do stodoly.
Manžel se neudržel a vykřikl na ni : "Co to vyvádíš? Je vidět že jsi divoženka!" . Víla poté zmizela. Záhy nato udeřily kroupy a potloukly všechno obilí, které stálo na poli, zatímco svezené obilí ve stodole dozrálo.
Muž hořce litoval své chyby, ale ženu už od té chvíle nikdy nespatřil.